Ökad medvetenhet

Många ledare upplever idag en ökande stress som begränsar deras förmåga att hantera olika situationer. Stressen har dock ofta mindre att göra med arbetsbördan och mer att göra med ansträngningen att försöka få grepp om och förstå en omvärld som har blivit alltför komplex för deras nuvarande nivå av medvetenhet. Omvärlden förändras helt enkelt i en snabbare takt.

The solutions to our current problems cannot be found from within the consciousness that created them.Albert Einstein

 

Vertikal utveckling

Internationella studier och forskning vid bl a Harvard i USA pekar på att kraven på ledare flyttas från ett isolerat fokus på kunskap och beteenderelaterade kompetenser - horisontell utveckling - till att även omfatta utpräglade och komplexa tankeförmågor från en högre medvetenhet - vertikal utveckling. Ledare med en högre nivå av medvetenhet presterar bättre i en mer komplex omvärld.

Vertikal utveckling är fokus i vårt ledarskapsprogram Conscious Leader™, som vänder sig till kvinnliga ledare på alla nivåer.