Omvärlden förändras - gör du?

För att kunna möta dagens växande utmaningar krävs att vi utvecklar mer komplexa tankeförmågor och får en ökad medvetenhet, både om oss själva och den inverkan vi har på vår omvärld. Våra djupt rotade övertygelser och invanda tankemönster måste förändras – vi behöver uppgradera vårt inre operativsystem.

Ledarskap har blivit ett av de mest attraktiva och samtidigt svårfångade fenomenen i vår tid.  Mängder av böcker, kurser och ledarskapsutbildningar erbjuder olika verktyg, tekniker och modeller för vad du behöver göra för att du ska bli en mer effektiv ledare. Men det handlar inte längre bara om kompetenser och färdigheter, eller ens vårt beteende som ledare i olika situationer. Framför allt handlar det inte bara om vanligt, sunt förnuft.

”If leadership were just common sense, it would be common. The fact that it is not common, despite all the activity to develop it, suggests that if short-cuts were possible, we would have all bought the package long ago and would now be enjoying the fruits of success” ~ Bob Anderson, founder of The Leadership Circle

Ett annat sätt att vara

Ledarskap har sitt ursprung i vårt allra djupaste inre. Det har mycket mer att göra med karaktär, mod och övertygelse, än med särskilda färdigheter och kompetenser. Verkligt ledarskap kommer från en högre nivå av varande. Det kräver en fundamental förändring av sinne och medvetenhet. Ett annat sätt att tänka. Ett annat sätt att vara.

Vårt inre operativsystem

Vårt sätt att tänka och förstå omvärlden – vår nivå av medvetenhet – kan liknas vid ett ’inre’ operativsystem. Vi kan addera nya filer och programvaror i fråga om kunskap och kompetenser – men vårt eget operativsystem begränsar hur väl vi kan använda de nya programmen, om vi alls kan ta dem till oss. Lika väl som vi en gång behövde uppgradera våra datorer från DOS till Windows, och nu behöver uppgradera till Windows 10 för att få tillgång till alla nya möjligheter, behöver vi även uppgradera ’vårt eget inre operativsystem’. Vår nivå av medvetenhet definierar vad vi är kapabla att hantera. En ledare idag måste matcha den alltmer komplexa och snabbt föränderliga omvärlden vi lever i. Frågan idag handlar inte längre bara om vilka kompetenser och färdigheter du har – det handlar om vilket operativsystem du verkar ifrån.

 ”An organization cannot perform at a level higher than the consciousness of its leadership”~ Bob Anderson, grundare av The Leadership Circle