Om LifeCapture

LifeCapture hjälper ledare och organisationer att gå från en kultur som ibland präglas av otydlighet, konflikter, osäkerhet och stagnation, till en kultur med grogrund i helhetssyn, ansvarstagande, samarbete och kreativitet.

Hur påverkar ditt ledarskap din omvärld?

LifeCapture stöttar individer och organisationer att ta ansvar för sin egen utveckling.  Vårt sätt att arbeta grundar sig på att lyfta fram tillit, öppenhet och engagemang hos varje enskild individ. Vi ser människor som kreativa, kapabla och kompetenta. Det är vår värdegrund och utgångspunkten för vår verksamhet.

Unikt feedbackverktyg
Vi är bland de första i Sverige som är certifierade att använda och arbeta med The Leadership Circle och deras verktyg inom avancerad ledarskapsutveckling. The Leadership Circle Profile är ett unikt 360-verktyg som kombinerar ledarskapskompetenser med reaktiva tendenser och dess tankemönster, baserat på över 50 års forskning. Profilen fokuserar på effektivt ledarskap och korrelerar direkt med Business Performance utifrån såväl mindset som kompetens.

Vi är certifierade handledare för Arbinger Institute, samt även utbildade av professor Robert Kegan vid Harvard i Boston, USA att facilitera hans och kollegan Lisa Laheys Immunity to Change-process.

Internationella nätverk

LifeCapture ingår i tre internationella nätverk;
The Leadership Circle och Immunity to Change, båda med tyngdpunkt på Deep and Sustainable Leadership Development, se www.theleadershipcircle.com  samt www.mindsatwork.com
samt Arbinger Institute och dess arbete med resultatfokuserat mindset, se www.arbinger.com 

LifeCapture AB grundades 2007.

 


 

Kontakt

Cecilia Åkerman, CPCC
+46 (0)738 31 03 06
cecilia[at]lifecapture.se

Kristina Windset, CPCC
+46 (0)705 90 86 38
kristina[at]lifecapture.se

LifeCapture AB
Råbylunds Gård
Prästavägen 12
224 78 Lund