Tiden är ute för den allsmäktige chefen

Framtidens organisationer bemästrar förmågan att skapa, förnya och vidareutveckla, och gör detta i team, partnerskap och samarbete. Ledarskapet har flyttats från en individ eller position, till ett nätverk av delat ledarskap som genomsyrar hela organisationen. Skickligt individuellt ledarskap är nödvändigt – men inte tillräckligt. Kollektivt ledarskap är det som krävs.

De flesta människor ger sitt helhjärtade stöd bara till det de själva varit med om att skapa. Ett flertal studier visar att mellan 40-60% av anställda är ”icke engagerade” och att 10-20% är ”aktivt oengagerade”. Detta oengagemang är inte bara en stor kostnad, det påverkar även andan i en organisation när det gäller t ex passion, innovation, syfte och commitment. Studierna belyser att vi dagligen slösar bort både förmåga och kapacitet. Detta är både en utmaning och en möjlighet för kollektivt ledarskap.

Kultur är effekten av hur vi leder. Framgångsrika ledare vet att ledarskapet definierar och formar kulturen i organisationen – att kulturen inte är något som ligger ’därute’, separat från dem själva. De förstår vikten av kollektivt ledarskap och skapar därigenom levande kulturer som präglas av starkt engagemang. En sådan kultur utgör basen för långsiktiga och bestående resultat. Den blir också en avgörande faktor för vad organisationen faktiskt kan prestera.

”An organisation cannot perform at a level higher than
the consciusness of the leadership” ~ Bob Anderson