Leadership Circle Profile - ett genombrott inom ledarskapsutveckling

För att kunna möta dagens växande utmaningar krävs att vi får en ökad medvetenhet, både om oss själva och den påverkan vi har på vår omvärld. Våra djupt rotade övertygelser och tankemönster måste förändras – vi behöver uppgradera vårt inre operativsystem.

 LifeCapture arbetar med The Leadership Circle Profile (TLCP), ett verkligt genombrott bland 360°-verktyg för ledarskapsutveckling, som bygger på bl a forskning vid Harvard University, USA.

TLCP är det första vetenskapligt belagda feedbackverktyg som mäter kreativa  ledarskapskompetenser i kombination med reaktiva tendenser och de underliggande tankemönster som styr och påverkar beteende. Resultatet ger en omedelbar överblick av både det som fungerar och inte fungerar – och varför.

TLCP är unikt såtillvida att det avslöjar en ledares ’interna operativsystem’; de inre antaganden och övertygelser som direkt påverkar beteendet. TLCP lyfter direkt denna vanligtvis dolda information till ytan, och skapar därmed en stabil plattform för banbrytande förändring på en djupare nivå.

”Leaders are made, not born, and made more by themselves than by any external means” ~ Warren Bennis